Sider

onsdag 6. oktober 2010

Fritt ord har tildelt nye og gamle blogger 2,5 millioner kr i utviklingsmidler

Resultatet av Fritt Ords tidligere utlysning av midler til bloggere foreligger HER.
For å bidra til en allsidig meningsbrytning i Norge har Fritt Ord utlyst 2,5 millioner kroner til samfunnsengasjerte bloggere. Utlysningen ble rettet mot personlig redigerte blogger som ikke har noen institusjonell tilknytning. Det var mulighet for å søke om midler til nyetablering av blogger og utvikling av allerede eksisterende blogger.
8 av bloggene skal etableres i løpet av vinteren.
8 eksisterer allerede:
http://www.minerva.as/
http://www.5080.no/
http://mariasmetode.wordpress.com/
http://www.ivarjohansen.no/
http://spillpikene.no/
http://advarsel.no/
http://masterbloggen.no/
http://litteraturbloggen.com/

Pengene skulle gå til personlig redigerte blogger som ikke har noen institusjonell tilknytning.
Hm... Bloggen Advarsel annonserte 20. august: HER Jeg siterer:
Ad:varsel dør og gjenoppstår og blir en del av nettmagasinet Vox Publica, utgitt av institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Er ikke det institusjonell tilknytning da?
Og så er det en kommunepolitikker, Ivar Johansen, som blogger, muligens ikke som en betalt del av vervet/jobben, men dog ganske tydelig tilknytning til parti og kommunestyret og som han sier på bloggen sin:
Jeg ønsker som folkevalgt å være i aktiv dialog med fagmiljøer, organisasjonsliv og andre interesserte om de saker som er til behandling eller burde vært tatt opp - i bystyret, KS eller andre fora jeg er aktiv i. Bare syns det var litt rart...

mandag 13. september 2010

SCRATCH

SCRATCH er et nytt programmeringsspråk. Med Scratch kan du lage dine egne interaktive animasjoner, spill og musikk. For barn. Et klossesystem som består av forskjellige media og skripts. Du drar over klosser fra en verktøyskasse og stabler dem sammen til spor i ditt skriptvindu.... Se video.
Det kan lastes ned gratis fra scratch.mit.edu
På norsk om Schratch.

søndag 12. september 2010

Sugata Mitra: The child-driven education | Video on TED.com

Sugata Mitra: The child-driven education Video on TED.com
Sugata Mitra, han med The Hole in the Wall.
SPECULATION: Education is a self organising system, where learning is an emergent phenomenon.

Han siterer Arthur C. Clarke:
1. Hvis en lærer kan erstattes av en maskin, bør det skje.
2. Hvis barna er interessert, vil læring skje.

Et barn foran en komputer er ikke bra, men en gruppe av barn, samarbeidende, diskuterende, foran en komputer gir resultater.

onsdag 1. september 2010

Wikimedia Commons

Dagens bilde på Wikimedia Commons 30.08.2010: Red-eyed Tree Frog (Agalychnis callidryas), photographed near Playa Jaco in Costa Rica, foto av Carey James Balboa.Akkurat i dag oversettes "What are Wikimedia Commons?" til norsk (bokmål): "hater du Wikimedia Commons?".
Wikimedia Commons er en database med 7,132,185 mediefiler, opprettet og vedlikeholdt av frivillige brukere, ikke betalte kustnere. Navnet «Wikimedia Commons» er hentet fra paraplyorganisasjonen Wikimedia som administrerer alle Wikimedia-prosjektene og fra substantivet commons, i betydningen «allmenning» eller «allmue»,...
Mediefilene kan brukes fritt, men på samme vilkår.