Sider

onsdag 6. oktober 2010

Fritt ord har tildelt nye og gamle blogger 2,5 millioner kr i utviklingsmidler

Resultatet av Fritt Ords tidligere utlysning av midler til bloggere foreligger HER.
For å bidra til en allsidig meningsbrytning i Norge har Fritt Ord utlyst 2,5 millioner kroner til samfunnsengasjerte bloggere. Utlysningen ble rettet mot personlig redigerte blogger som ikke har noen institusjonell tilknytning. Det var mulighet for å søke om midler til nyetablering av blogger og utvikling av allerede eksisterende blogger.
8 av bloggene skal etableres i løpet av vinteren.
8 eksisterer allerede:
http://www.minerva.as/
http://www.5080.no/
http://mariasmetode.wordpress.com/
http://www.ivarjohansen.no/
http://spillpikene.no/
http://advarsel.no/
http://masterbloggen.no/
http://litteraturbloggen.com/

Pengene skulle gå til personlig redigerte blogger som ikke har noen institusjonell tilknytning.
Hm... Bloggen Advarsel annonserte 20. august: HER Jeg siterer:
Ad:varsel dør og gjenoppstår og blir en del av nettmagasinet Vox Publica, utgitt av institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Er ikke det institusjonell tilknytning da?
Og så er det en kommunepolitikker, Ivar Johansen, som blogger, muligens ikke som en betalt del av vervet/jobben, men dog ganske tydelig tilknytning til parti og kommunestyret og som han sier på bloggen sin:
Jeg ønsker som folkevalgt å være i aktiv dialog med fagmiljøer, organisasjonsliv og andre interesserte om de saker som er til behandling eller burde vært tatt opp - i bystyret, KS eller andre fora jeg er aktiv i. Bare syns det var litt rart...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar