Sider

lørdag 21. august 2010

eTwinning

Linda Thiis, lærer på Eiker videregående skole i Hokksund, på vg1 Design og håndverk og på vg2 Interiør og utstillingsdesign skriver i Rapport fra arbeidsseminaret “Intercultural appreciation and inclusion: Challenging schools” , i Tomar, Portugal, at hun har:
startet et prosjekt med lærere fra Polen, Romania og Bulgaria. Tema er dokumentering og formidling av håndverksteknikker.
Seminaret var i regi av eTwinning. eTwinning er et tiltak innenfor EUs program for livslang læring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar